10:46από Mogadishu στο Απουσία ψάλτου...βηξ
 19:12από SOFOS EL στο ΣΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ
 19:06από SOFOS EL στο Απουσία ψάλτου...βηξ
 20:04από ZULUS στο ZULUS
 10:30από SOFOS EL στο Ο Καφενές
 12:00από BOTTOP στο ΤΑ ΠΑΤΟΚΟΡΦΑ
 09:17από Ερμάκος στο καβάλα στη Harley
 09:08από oberon στο Πάμε άλλη μία;
 10:39από BOTTOP στο ΤΑ ΠΑΤΟΚΟΡΦΑ
 15:50από cornelsen στο ΤΑ ΠΑΤΟΚΟΡΦΑ
 21:18από bubuki στο O "πέμπτoς καβαλάρης" της Απoκαλύψεως
 18:34από cell στο Αληθές ή ...Άληθες ;
 08:45από zyzzx στο Αληθές ή ...Άληθες ;
 16:40από cell στο ΣΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ