09:16από ΝΤΑΦΥ στο ΕΔΩ ΕΛΛΑΣ
 21:57από bubuki στο O "πέμπτoς καβαλάρης" της Απoκαλύψεως
 11:23από BOTTOP στο ΤΑ ΠΑΤΟΚΟΡΦΑ
 21:50από BOTTOP στο ΤΑ ΠΑΤΟΚΟΡΦΑ
 15:18από Α45 στο A45 TRADING
 17:09από IOLAS στο ΗΡΑΚΛΗΣ
 06:28από Ηρακλής στο ΗΡΑΚΛΗΣ
 23:50από ΝΤΑΦΥ στο ΗΡΑΚΛΗΣ
 11:51από Mogadishu στο Απουσία ψάλτου...βηξ
 11:33από Mogadishu στο Απουσία ψάλτου...βηξ
 16:14από ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ στο Απουσία ψάλτου...βηξ
 09:54από εκτός των άλλων στο Εκτός Των Άλλων
 08:53από zyzzx στο Εκτός Των Άλλων
 00:32από ΝΤΑΦΥ στο ΕΔΩ ΕΛΛΑΣ